مسترکلاس

دوست گرامی در این قسمت می توانید از تاریخ های برگزاری مستر کلاس ها و کارگاه های آموزشی مطلع شوید. برای برنامه ریزی تشکیل مسترکلاس  و آگاهی از سرفصل های آموزشی می توانید درخواستی مبنی بر تشکیل مسترکلاس به ایمیل roozbeh.zarei.y@gmail.com ارسال نمایید تا در اولین فرصت شرایط تشکیل و اطلاعات کامل برای شما ارسال شود.

# نام دوره زمان دوره محل دوره ساعت شروع نام شهر
1 کارگاه یک روزه سازهای کوبه ای  اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود مشهد
2 ورکشاپ تخصصی سازهای کوبه ای اشلاگورک 12 آبان نمایشگاه شرکت کیمیای هنر بدیع 11-14 تهران
3 گروه نوازی کاخن اعلام می شود آکادمی هنر ریتم 17:30-19 تهران
4 گروه نوازی دف 3 خرداد آکادمی هنر ریتم 18:30-20 تهران
5 کارگاه آموزشی دف نوازی 29 اردیبهشت آکادمی هنر ریتم 19-21 تهران