کلاس های خصوصی روزبه زرعی در زمینه ی یادگیری سازهای کوبه ای ، با ظرفیت محدود و شرایط مشخصی تشکیل می شود. برای آگاهی از شیوه ی تدریس و سرفصل های آموزشی می توانید به منوی کلاس ها مراجعه کنید و با کلیک بر روی ساز مورد نظر، وارد صفحه ی توضیحات مربوطه شوید و اطلاعات کافی بدست آورید و چنانچه تمایل به شرکت در دوره های آموزشی خصوصی داشتید ،می توانید به آدرس ایمیل roozbeh.zarei.y@gmail.com  پیامی مبنی بر درخواست شرکت در کلاس های خصوصی با ذکر دوره ی مورد نظر ارسال نمایید تا از شرایط و جزئیات کامل کلاس ها مطلع شوید.

برای علاقمندان فعالیت در شاخه های مختلف موسیقی ، پکیج های خاص آموزشی زیر نیز قابل ارائه می باشد.

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی پاپ

شامل یادگیری کونگا ، بانگو ، جیمبه، داربوکا ،تیمبالس و ادوات پرکاشن کاربردی

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی شرقی

شامل یادگیری طبلا،کانجیرا ،گاتام ،دهلک ،کوناکول و ادوات پرکاشن آسیایی

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی خاورمیانه :

شامل یادگیری داربوکا ،بندیر ، ریک ، دهل وادوات پرکاشن خادرمیانه ای

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی سنتی ایرانی :

شامل یادگیری ساز انتخابی دف یا تنبک به همراه آموزش کوزه ، دهل ، دمام ، نقاره ها و ادوات پرکاشن ایرانی

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی فلامنکو

شامل یادگیری کاخن ، بانگو ، کاستانت ، پالماس وادوات پرکاشن مربوطه

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی آفریقایی

شامل یادگیری جیمبه، دونونبا، کینکینی، سنگبان، کالاباش واتر درام ، اودو ، تار درام و ادوات پرکاشن آفریقایی

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی لاتین

شامل یادگیری کونگا ، بانگو ، تیمبالس ، جیمبه ، پاندیرو ، سوردو ، باتاس و ادوات پرکاشن لاتین

دوره ی کامل آموزش نوازندگی موسیقی تلفیقی

شامل یادگیری کاخن ، کوزه ، داربوکا ، پنداریک و کلیه ادوات پرکاشن