5a2e530c-087c-47f1-868d-96ba893b0c95

کلاس خصوصی

9bec6099-445f-4641-86e6-3464ed9c8f14

کلاس مجازی

60893a39-006e-4f0d-869a-f7db8827d43f

مستر کلاس

2fd825d8-34ff-4ebb-966b-d03c2b50b6f9

جیمبه

4c6ea2f2-f662-4523-8e21-172d150fd06c

کوزه

0024aa08-dacb-48ea-9fa4-31ca9c978793

کاخن

15794c3e-5758-46d2-8394-d666cb4d43f3

دف

a3391cde-4228-45df-8b0d-fb8cd85fd11a

تمبک

c14bbae2-e00c-4bce-9b43-0f3914a3dc41

داربوکا

d00a3f0d-0c5d-49e4-a025-53752cfb591f

دوایر کوچک

e02d9e72-4524-49a2-b07b-a6ab4d792f7a

تیمبالس

ee113ffa-4ccb-4534-935f-9c1926064115

دوایر بزرگ

f46accee-4112-4c1c-a1c4-f3c4edb65e76

کنگا

هنر دوست گرامی ، کافی است بر روی تصویر یکی از ساز های فوق کلیک نمایید تا با تاریخچه ی ساز مورد نظر خود اشنا شوید ضمن اینکه در ادامه ، شیوه ی تدریس هر ساز با ذکر سرفصل های آموزشی و منابع علمی جهت محتوای دروس به طور کامل شرح داده شده است که علاوه بر علاقه مندان یادگیری ساز ها ، حتی برای مدرسین محترم موسیقی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای اطلاع از محل مراکز آموزشی به بخش “تماس با ما” مراجعه فرمایید.