به منظور ایجاد شرایطی برای عزیزانی که امکان دسترسی به کلاس حضوری ندارند، 5 قسمت آموزش دف نوازی به زبان ساده تهیه شده که به راحتی این قابلیت را دارد که بصورت خود آموز، به طور رایگان مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر آموزش مجازی فقط برای ساز دف در نظر گرفته شده است و سایر سازها در آینده به این مجموعه اضافه می شوند. ضمن اینکه این ویدیو ها دارای زیر نویس انگلیسی می باشند که قابلیت استفاده برای هم وطنان خارج از کشور و دوستان غیر ایرانی را فراهم می نماید. توصیه میشود برای ارتقا سطح دانشی خود می توانید از جزوات آموزشی موجود در سایت نیز استفاده کنید.طبیعی است که با تعمق تمرین صحیح می توانید به درجات خوبی از هنر نوازندگی دست پیدا کنید.